Kikkis Mikkola

Opetusministeriö eriarvoistaa ja vie ammatissa työskentelevien kelpoisuuden

Opetusministeriö on viemässä "varhaiskasvatuksen tiekartan" mukana ammattipätevyyteni lastentarhanopettajana. Olen lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja, joka aikanaan on valinnut opiskella nykyisen asetuksen mukaisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden ammattikorkeakoulun puolelta opiskelemalla 3,5 vuotta sosionomiksi, jonka jälkeen olen pätevöitynyt työkokemukseni nojalla ennen vuotta 2003 esiopettajaksi yliopiston täydennyskoulutuksesta. Yliopistosta valmistuneet kandikollegani ovat valmistuneet lastentarhanopettajiksi kolmessa vuodessa eli lyhemmässä ajassa kuin minä. Olen työskennellyt vuodesta 2000 päiväkodissa lastentarhanopettajana, päiväkodin johtajana sekä ajoittain myös esikoulun opettajana. Nämä vuodet olen myös vastannut lapsiryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Nyt opetusministeriö ”varhaiskasvatuksen tiekartan” mukaisesti on viemässä vaivalla hankkimani ammattipätevyyden lastentarhanopettajana eli nimikkeeni, oikeuden suunnitella ja toteuttaa pedagogista toimintaa, sekä luonnollisesti siihen varatun suunnitteluajan sekä työhöni liittyvät VES-vapaat. Nimikkeeni muuttuisi varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja tehtävänkuvani muuttuisi pois siitä mitä nykyään teen. Sen sijaan yliopistokoulutetut kollegani saisivat pitää nykyiset tehtävänsä, lisäkouluttautua yliopiston puolella maistereiksi ja heidän nimikkeekseen tulisi tätä myötä varhaiskasvatuksen opettaja. Epäkohta tässä näyttää olevan se, että minun kaltaiseni urapolun omaavat lastentarhanopettajat eriarvoistetaan nimikkeen, tehtävienkuvien sekä sekä lisäkoulutusmahdollisuuden osalta. 

On totta, että päiväkotialalla on pula lastentarhanopettajista. On järkevää, että yliopistot lisäävät lastentarhanopettajien aloituspaikkojen määriä. On kuitenkin väärin, että tiekartan suunnitelmat pyrkivät eriarvoistamaan jo alalla työskenteleviä ammattikorkeakoulupuolelta valmistuneita sosionomeja lastentarhanopettajan työssä, viemään asetuksen mukaisen kelpoisuutemme yliopistosta valmistuneiden kollegojemme ammattinimikkeeseen, tehtäviin ja lisäkoulutusmahdollisuuteen. On käsittämätöntä, miten maassamme on rinnakkain kaksi koulutusjärjestelmää, joista ammattikorkeakoulutusta ja alalla pitkään toimineita sosionomeja lastentarhanopettajina ei tunnuta juurikaan arvostettavan. 

Olisi oikeus ja kohtuus, että alalla jo toimivilta sosionomeilta lastentarhanopettajan tehtävissä ei vietäisi jo hankittua asetuksen mukaista kelpoisuutta  ja turvattaisiin heillekin mahdollisuus yliopiston täydennyskoulutuksen kautta (nykyisten yliopistosta valmistuneiden kandien rinnalla) uuteen "varhaiskasvatuksen opettaja" -nimikkeeseen sekä tehtäviin. Lastentarhanopettajapulaa ei mielestäni ratkaista samoissa tehtävissä toimivien ammattikorkeakoulusta valmistuneiden ja yliopistokoulusta valmistuneiden lastentarhanopettajien tehtävien ja nimikkeiden eriarvoistamisella. Ammatti-identiteettimme on rakentunut työssä nykyisten tehtäviemme mukaan yhteneväiseksi yliopistosta valmistuneiden kollegojemme kanssa. Ongelma voidaan ratkaista kouluttamalla alalle lisää ihmisiä, kehittämällä alaa jo työssä olevien koulutuksen ja muiden tekijöiden avulla houkuttelevammaksi. 

Anne ”Kikkis” Mikkola 
lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja (sosionomi yamk)
Joensuun kunnanvaltuutettu
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat